RODO

Administratorem danych osobowych jest firma Browar GZUB Katarzyna Staszewska, Annopole 9a, 63-000 Środa Wielkopolska.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. W celu obsługi i realizacji zamówień.

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przesunięcia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu , w tym profilowaniu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.